Mike Bailey

Folësi kryesor

Ai filloi karrierën e tij për mbledhjen e fondeve në Sidnei, Australi si Drejtor i një fushate lokale, ku kompletoi tre plane pune vjetore të plota për mbledhjen e fondeve, zhvilloi qindra takime të kërkimit ballë për ballë dhe prodhoi dhjetëra ngjarje për mbledhjen e fondeve.

Pas kësaj, si Drejtor Rajonal Ndërkombëtar, ai ishte përgjegjës për fushatat e mbledhjes së fondeve në Kanada, Australi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Afrikën e Jugut me ekipet profesionale në këto vende, duke gjeneruar mbi 46 milion dollarë amerikanë në vit.

Për 12 vitet e fundit, ai ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Zhvillimit, në të cilin menaxhoi disa departamente të zhvillimit dhe shërbimit, udhëhoqi iniciativat strategjike për mbledhjen e fondeve, krijoi një strategji të re për sigurimin e vullneteve dhe ndihmave, dhe mbikëqyr zhvillimin dhe ekzekutimin e qindra produkte të reja filantropike, duke përfshirë mbi 100 projekte të ndërtimit kapital dhe krijimin e një Fondi të Investimit të Ndikimit.

Si pjesë e përgjegjësisë së tij për marketing, Mike zhvilloi dhe zbatoi një strategji të re të markës, krijoi një strategji të re për marketing dixhital, dhe mbikëqyri prodhimin e qindra videove të marketingut dhe materialeve të tjerë. Ai gjithashtu shpiku dhe prodhoi për 15 vjet konferencat prestigjioze ILR (International Leadership Reunion) për filantropët më bujarë të botës hebraike.

Mike ka përvojë të gjerë në mësimdhënie dhe trajnim për mbledhjen e fondeve udhëheqjen laike dhe profesionistë. Ai themeloi dhe drejtoi një Konferencë ndërkombëtare për udhëheqësit laikë, ai zhvilloi seminare praktike për mbledhjen e fondeve në shumë vende dhe ndihmoi organizatat lokale të mbledhjes së fondeve të zhvillojnë strategjitë e tyre. Gjatë viteve Mike trajnoi mbi 400 profesionistë të mbledhjes së fondeve në një nga kurset më të mira praktike të mbledhjes së fondeve në botë.

Sot ai është një këshilltar senior në ndikimin e investimeve dhe një mentor për organizatat që mbledhin fonde. Mike ka një diplomë juridik në Universitetin Hebraik në Jeruzalem dhe ka punuar si avokat në sektorin e biznesit. Ai mban Master (me Nderime) në zhvillimin organizativ, i specializuar në organizatat e Sektorit të Tretë (jofitimprurëse).

Scroll to Top