Gëzim Qadraku

Folës

Gëzimi u lind në Kosovë por jetoi për 20 vjet në Itali, kurse tani jeton në Gjermani. Gëzimi ka përfunduar Bachelor për Shkenca Politike në Universitetin e Milanos kurse Masterin e ka përfunduar për Ekonomi Ndërkombëtare dhe Politika Publike në Universitetin e Trier. Ai punon si ndihmës kontabilisit. Gëzimi flet katër gjuhë rrjedhshëm.

Scroll to Top