Loading...

Martin Russel ka përfunduar doktoraturën në Institutin Clinton (UCD) ku shqyrtoi rolin e diasporës Irlandeze në Procesin e Paqes në Irlandën e Veriut. Doktoratura e tij eksploroi ndikimin strategjik të rrjeteve të diasporës, filantropisë dhe politikës së diasporës në politikën e jashtme të SHBA-ve në rrugën drejt paqes. Ai ishte një pjesë e UNU-MERIT dhe është një këshilltar në Institutin e Rrjetëzimit.

Martin ka trajnuar, folur dhe shkruar mbi angazhimin e diasporës për një sërë klientësh të sektorit publik dhe privat në të gjithë Afrikën, Ballkanin, Karaibet, Azinë Qendrore, Amerikën Qendrore dhe Latine, Evropën, Lindjen e Mesme, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ai është autor i disa dokumenteve kërkimore, të politikave dhe strategjive mbi angazhimin e diasporës.

Pasioni dhe vizioni i tij është të ndihmojë në vendosjen e Irlandës si udhëheqës global në angazhimin e diasporës së bashku me mbështetjen e brezit të ardhshëm të udhëheqësve të diasporës globalisht në udhëtimin e tyre.