Loading...
Behari është Shef i Lartë Operativ i Keshif, një platformë eksploruese e analizës së të dhënave. Ai udhëheq zhvillimin e biznesit, rritjen, operacionet, planifikimin dhe marrëdhëniet me klientin për kompaninë. Behari zbaton sfondin e tij në teknologji, politikë publike dhe siguri në mundësi të reja zhvillimi për Keshif. Një vendas i Kosovës, Behar më parë ka udhëhequr inovacionin, analizën e të dhënave, hartimin e programit dhe programimin e politikave për organizata të ndryshme qeveritare, jo-fitimprurëse dhe sektorin privat në Washington DC, Dhaka, New York, Juba, Lagos dhe Prishtinë. Ai është gjithashtu një anëtar themelues i Germin, një organizatë jofitimprurëse që punon me diasporën dhe teknologjinë civile në Ballkanin Perëndimor. Behar është një i diplomuar në Shkollën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Publike, Universiteti Columbia dhe Kolegji Earlham